Rezervacije

Svaka uneta rezervacija će biti potvrdjena od strane osoblja restorana u najkraćem roku.

Potvrdjene rezervacije zadržavamo još 15 minuta nakon dogovorenog termina.

Cenimo Vaš dolazak na vreme!